1. Anasayfa
 2. 3. Sınıf

3. Sınıf Matematik Konuları Güncel (2023-2024)

3. Sınıf Matematik Konuları Güncel (2023-2024)
3. Sınıf Matematik Konuları Güncel (2023-2024)
0
 1. Doğal Sayılar 20 (saat)
 2. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 16 (saat)
 3. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 12 (saat)
 4. Veri Toplama ve Değerlendirme 10 (saat)
 5. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi 20 (saat)
 6. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi 12 (saat)
 7. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi 4 (saat)
 8. Kesirler 18 (saat)
 9. Zaman Ölçme 8 (saat)
 10. Paralarımız 4 (saat)
 11. Tartma 6 (saat)
 12. Geometrik Cisimler ve Şekiller 9 (saat)
 13. Geometrik Örüntüler 3 (saat)
 14. Geometride Temel Kavramlar 6 (saat)
 15. Uzamsal İlişkiler 4 (saat)
 16. Uzunluk Ölçme 10 (saat)
 17. Çevre Ölçme 8 (saat)
 18. Alan Ölçme 4 (saat)
 19. Sıvı Ölçme 6 (saat)

Matematik, günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız sayılarla ilişkili birçok konuyu içeren bir disiplindir. Bu blog yazısında, sayılarla ilişkili konuların yanı sıra ölçme ve ölçü birimleri, geometri kavramları ve şekiller ile veri analizi ve olasılık konularına da değineceğiz. Bu konuların her biri matematik dünyasının önemli bir parçasını oluştururken, günlük hayatta da sıkça karşılaştığımız durumları, problemleri ve örnekleri incelememize yardımcı olacaktır. Siz de matematiksel düşünce becerilerinizi geliştirmek ve matematikle ilgili konularda daha bilgili olmak için bu yazıyı takip etmeye devam edin.

Sayılarla Ilişkili Konular Ve Örnekler

3. Sınıf Matematik dersinde, öğrencilere Sayılarla İlişkili Konular ve Örnekler üzerinde çalışma fırsatı sunulur. Bu konu, matematiksel düşünmeyi geliştirmek, sayılar arasındaki ilişkileri anlamak ve matematiksel problemleri çözebilmek için önemli bir temeldir.

Bu konuda, çeşitli aritmetik operasyonlar ve sayı ilişkileri üzerine odaklanılır. Öğrenciler, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini kullanarak sayılar arasındaki ilişkileri keşfederler.

Örneğin, çift sayılar ve tek sayılar arasındaki ilişkiyi ele alalım. Bir sayının 2’ye tam bölündüğü durumda, bu sayı çift sayı olarak adlandırılır. Örneğin, 4 ve 6 gibi sayılar çift sayılardır. Bir sayının ise 2’ye tam bölünmediği durumda, bu sayı tek sayı olarak adlandırılır. Örneğin, 3 ve 5 gibi sayılar tek sayılardır. Öğrencilere, farklı sayıları sınıflandırmak ve sayılar arası ilişkileri anlamak için bu kavramlar öğretilir.

 • Sayılarla İlişkili Konular Ve Örnekler üzerine öğrencilere örnek sorular verilir:
Soru Cevap
6’nın çift olduğunu nasıl bilebilirsiniz? 6 sayısı 2’ye tam bölünebilir.
9’un tek olduğunu nasıl bilebilirsiniz? 9 sayısı 2’ye tam bölünemez.
12 sayısının çift olduğunu nasıl kanıtlayabilirsiniz? 12 sayısı 2’ye tam bölünebilir ve kalanı sıfırdır.

Ölçme Ve Ölçü Birimleri

Ölçme ve Ölçü Birimleri

Ölçme ve ölçü birimleri, matematikte önemli bir konudur ve 3. sınıf matematik öğrenme programında da yer almaktadır. Ölçme, bir nesnenin veya olayın niceliksel değerini elde etmek için yapılan bir işlemdir. Ölçü birimleri ise, farklı özellikleri veya nicelikleri ölçmek için kullanılan standart ölçülerdir.

Bir ölçü birimi, belirli bir özelliği veya niceliği ifade etmek için kullanılır. Örneğin, uzunluk ölçü birimleri metre, santimetre veya kilometre gibi farklı birimlerle ölçülür. Ağırlık ölçü birimleri ise gram ve kilogram gibi birimlerle ifade edilir.

Ölçme ve ölçü birimleri konusu matematik dersinde öğrencilere hem kavramsal hem de uygulama becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Öğrenciler, farklı nesnelerin özelliklerini ölçerek ve ölçü birimleriyle ilişkilendirerek matematiksel düşünme becerilerini geliştirirler. Ölçme ve ölçü birimleri aynı zamanda günlük hayatta da sıkça kullanılmaktadır, bu yüzden öğrencilerin bu konuyu iyi anlamaları önemlidir.

 • Ölçme ve Ölçü Birimleri Örnekleri:
Özellik Ölçü Birimi Örnek
Uzunluk Metre Bir masa 1 metre uzunluğundadır.
Ağırlık Kilogram Bir elma 200 gram ağırlığındadır.
Zaman Saniye Bir dakika 60 saniyedir.

Ölçme ve ölçü birimleri konusu, matematik eğitiminin temel bileşenlerinden biridir. Öğrencilerin bu konuyu iyi anlamaları ve uygulamaları, matematik becerilerini geliştirmeleri için önemlidir. Ölçme ve ölçü birimleri, günlük hayatta sıkça kullanılan ve anlaması önemli olan bir konudur. Bu nedenle öğretmenlerin öğrencilere bu konuyu ilgi çekici ve interaktif bir şekilde anlatmaları önemlidir.

Geometri Kavramları Ve Şekiller

3. Sınıf Matematik dersi içinde öğrencilerin geometri kavramlarına ve şekillere aşina olmaları oldukça önemlidir. Geometri, matematikteki temel kavramlardan biridir ve hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkar. Geometri kavramlarının anlaşılması, çocukların düşünce becerilerini geliştirir ve matematiksel düşünceyi oluşturur.

Bir geometri kavramı olan “şekiller”, herhangi bir nesnenin dış görünümünü anlatır. Üçgen, kare, dikdörtgen, daire gibi farklı şekiller, 3. sınıf matematik müfredatında öğretilir. Bu şekillerin nasıl tanımlanacaklarını ve özelliklerini anlamak, öğrencilerin geometriye olan ilgilerini artırır ve doğal olarak matematik başarısını yükseltir.

Geometri kavramları ve şekillerin öğrenilmesi için öğretmenler çeşitli öğretim yöntemleri kullanabilirler. Öğrencilerin etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlamak için görsel materyaller, oyunlar ve uygulamalı etkinlikler kullanılabilir. Bu yöntemler, öğrencilerin soyut kavramları somut bir şekilde görmelerini ve anlamalarını sağlar.

 • Geometri Kavramları Ve Şekiller altında öğretmenler, öğrencilere farklı şekillerin özelliklerini öğretebilirler. Örneğin, üçgenin üç kenarı olduğunu ve köşelerinin olduğunu öğretebilirler. Aynı zamanda, dairenin sadece bir kenarı olduğunu ve sınırsız sayıda köşesi olduğunu da öğretebilirler. Bu tür örnekler, öğrencilerin kavramları anlamalarına yardımcı olacaktır.
Örnek Şekiller Özellikler
Üçgen Üç kenarı vardır
Kare Dört eşit kenarı vardır
Dikdörtgen İki uzun kenarı, iki kısa kenarı vardır
Daire Yalnızca bir kenarı vardır ve sınırsız sayıda köşesi bulunur

Veri Analizi Ve Olasılık Konuları

3. Sınıf Matematik dersinin Veri Analizi Ve Olasılık Konuları, öğrencilere istatistiksel verileri analiz etmeyi ve olasılık hesaplamasını öğretir. Bu konu, çocukların gerçek hayattaki verileri anlama, yorumlama ve çözümleme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Veri Analizi, matematiksel verilerin toplanması, sınıflandırılması, düzenlenmesi ve yorumlanmasını içerir. Öğrencilere, çizgi grafikleri, sütun grafikleri ve pasta grafikleri gibi farklı grafik türlerini kullanarak verileri temsil etmeyi öğretir. Bu sayede öğrenciler, bir veri kümesini kolayca analiz edebilir ve sonuçlar çıkarabilir.

Olasılık Konuları ise öğrencilerin rastgele olaylarla ilgili düşünme ve tahmin yapma becerilerini geliştirir. Çocuklar, basit olasılıklarla başlayarak, zar atma, kart çekme ve para atma gibi farklı olayları analiz etmeyi öğrenir. Ayrıca, olasılık ağaçları ve olasılık tabloları gibi görsel araçları kullanarak olasılıkları hesaplama becerilerini geliştirirler.

 • Olasılık kavramı, bir olayın gerçekleşme olasılığını ifade eder.
 • Veri Analizi, matematiksel verilerin toplanması, sınıflandırılması ve analiz edilmesi sürecidir.
 • Öğrenciler, grafiklerin verileri temsil etme ve analiz etme konusunda beceri kazanır.
Olasılık Veri Analizi
Olasılık, rastgele olayların incelenmesini sağlar. Veri analizi, gerçek hayattaki verilerin analiz edilmesini sağlar.
Olasılık hesaplama yöntemleri kullanılır. Veri analizi için grafikler ve tablolar kullanılır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir